S přívodem čerstvého vzduchu

Dokonalá izolace budov díky nové generaci stavebních zateplovacích systémů, moderním oknům a dveřím, která výrazně snižuje či zcela zamezuje tepleným ztrátám, přináší nový problém. V interiérech chybí čerstvý vzduch, zvyšuje se koncentrace oxidu uhličitého i dalších nebezpečných látek, snižuje se obsah kyslíku a roste vlhkost. Tento nedostatek odstranila klimatizace s přívodem čerstvého vzduchu. Nejen, že přivádí čerstvý venkovní vzduch, ale současně jej čistí, získává z něj teplo nebo jej naopak chladí. Moderní technologie centrální klimatizace navíc umožnila odnímat teplo vydýchanému vzduchu, který se vypouští do venkovního prostoru. Při běžném odvodu vzduchu jen pomocí vzduchotechniky, tedy běžným větráním, vznikají značné tepelné ztráty. Klimatizace s přívodem čerstvého vzduchu umožňuje zavést tzv. rekuperační režim, který zpětně využije maximum odváděného tepla. Vydýchaný a znečištěný vzduch je nahrazován čerstvým venkovním vzduchem, současně se čistí a při průchodu výměníkem si předají teplo a vlhkost. Některé klimatizační systémy ještě využívají tzv. režim free-cooling. V noci v létě je většinou venku chladnější vzduch než v interiérech a tak se bez tepelné úpravy vhání přímo do interiéru. Ráno pak není nutné zvyšovat výkony chlazení.

Máte zájem o naše služby?