Tepelná čerpadla


Energetické úspory jsou důležité. Ceny energií stále rostou, myslete na vaši budoucnost a pořiďte si tepelné čerpadlo. 


Dnes už snad každý ví, jak jsou energetické úspory důležité ... kolik Vás stojí energie ? ... Energie tvoří významnou položku domácnosti, její cena totiž neustále roste a vyplatí se myslet hodně dopředu. Chcete-li se stát opravdu nezávislými na cenách tradičních energií, pořiďte si tepelné čerpadlo. Je to zdroj, který odnímá teplo ze země, vody nebo ze vzduchu a předává ho k vytápění objektu. Přestože výkon tepelných čerpadel není velký, díky zateplení domů získané množství tepla stačí k pohodlnému vytápění či ohřevu vody po celý rok.Tepelná čerpadla se dělí podle toho, které médium vyžívají pro získávání tepla - teplo berou ze země, vzduchu či vody ... vyberte si typ, který bude pro vás nejvýhodnější


1)    Tepelné čerpadlo země/voda, znamená, že teplo se odebírá z podzemí a předává se otopné vodě. Funguje to tak, že v podzemním kolektoru proudí kapalina ve formě plynu, který se působením zemního tepla mírně ohřívá. Po stlačení ohřeje otopnou vodu v systému. Jsou velmi nákladné - teplo se bere z plošného podzemního kolektoru nebo z hlubinných vrtů, ty bývají hluboké 100-150 metrů.


2)    Tepelné čerpadlo vzduch/voda je uzpůsobeno tak, že bere teplo z okolního vzduchu a předává jej vodě v otopném systému. Jsou i tepelná čerpadla, která odebírají teplo z vody. Přijaté teplo může také přímo ohřívat vzduch v místnosti. Nejekonomičtějším typem tepelného čerpadla jsou zařízení vzduch/voda, kde je teplo odebíráno ze vzduchu přes výparník, přes nějž proudí venkovní vzduch.


Princip tepelného čerpadla

V tomto případě vnější jednotka tepelného čerpadla, umístěná mimo vaši nemovitost, nasává vzduch, ze kterého odebírá tepelnou energii, aby jej následně vypustila do okolního prostředí. Vnitřní jednotka je umístěná v objektu a zabezpečuje výrobu topné vody a teplé užitkové vody.


Výběr tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou dnes brána jako hlavním zdrojem tepla, především pro ohřev vody a vytápění rodinných domů. Před jeho samotným výběrem a následnou koupí je důležité zjistit, jestli by vůbec čerpadlo ve vašem domě bylo vhodné. Nebojte se investovat do tepelného čerpadla, je to moderní zařízení, které jednoduše a kvalitně dokáže odebírat vzduch, vodu nebo teplo ze zemského povrchu. Získané teplo se následně v čerpadle zpracovává a používá se především v rodinných domech pro ohřev vody, kterou každodenně využíváme či pro ohřev vody do tepelného zařízení v domě.

Důležité je hledět na následující faktory: pořizovací cena, druh tepelného čerpadla, výkon čerpadla, topný faktor a další technologie tepelného čerpadla - u nás si můžete vybrat tepelná čerpadla těchto značek: Toshiba, Gree, ...


Instalace tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla se zřizují především v nových domech nebo domech, které jsou nebo se budou rekonstruovat. Zařízení se používají, protože dokáží přinést značnou úsporu a pohodlí ohřevu vody a vytápění. Důležité je ale nejprve odborné posouzení a zjištění, jestli by daný systém vyhovoval provozu čerpadla.


Cenové kategorie tepelných čerpadel

Ceny tepelných čerpadel jsou v řádu 80 – 300 tisíc korun. Návratnost ceny čerpadel je zhruba 5 – 8 let (při porovnávání s elektrokotly).


Jak tepelné čerpadlo funguje?

Pokud sháníte konkrétní typ klimatizace nebo víte, kam zařízení umístíte, můžete vybírat podle druhu klimatizace.

1. fáze - Vypařování

Chladivo kolující v tepelném čerpadle odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo země, čímž změní skupenství z kapalného na plynné a následně se odpařuje.

2. fáze - Komprese

Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí plynné chladivo ohřáté o několik stupňů, a díky fyzikálnímu principu komprese (při vyšším tlaku stoupá teplota), jako teplotní výtah znásobí malý přírůstek tepla na vyšší teplotní hladinu, která se pohybuje kolem 80°C.

3. fáze - Kondenzace

Zahřáté chladivo předá pomocí druhého výměníku teplo vodě v radiátorech, následně se ochladí a zkondenzuje. Radiátory získané teplo vyzáří do místnosti a ochlazená voda v topném okruhu putuje nazpět k druhému výměníku pro opětovné ohřátí.

4. fáze - Expanze

Chladivo putuje průchodem přes expanzní ventil nazpět k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje.

Máte zájem o naše služby?